Laatste nieuws

Aanpassing DRT lijst

Op 15 oktober is er door de TCT een nieuwe DRT-lijst geplubiceerd. Hardi-Twin heeft er een nieuwe klasse bij door het gebruik van een 75% DRD toe te passen valt hij in de 99% DRT categorie. Bent u bezig met het investeren in een nieuwe techniek is het goed om hier even naar te kijken of u ideeën voor een aanpassing van u huidige techniek veranderen. De lijst staat onder downloads of klik hier.

Knaagdierenbestrijding

 

rat

Agrarïers die rodenticiden toepassen op hun eigen bedrijf waren voorheen vrijgesteld van het hebben van een licentie. Vanaf 1 juli 2015 is het verplicht om in het bezit te zijn van een KBA licentie. Terwijl agrarïers werden opgeleid voor het mogen toepassen van rodenticiden, voerde het CTGB een herbeoordeling uit van alle rodenticiden.

Bij deze beoordeling werd een onacceptabel risico vastgesteld voor het gebruik van rodenticiden rondom gebouwen (doorvergiftiging). Om die risico’s zoveel mogelijk te beperken werden extra opleidingseisen gesteld aan het kunnen en mogen toepassen van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. 

Toepassing binnen de muren van een gebouw

Voor het gebruik van rodenticiden binnen de muren van een gebouw is vanaf 1 juli 2015 een KBA licentie voldoende. Dit is te zien aan een aparte vermelding op uw licentie pas. Deze KBA licentie is in de plaats gekomen van de voormalige vrijstelling voor agrarïers.

Toepassing om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor het gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen is aanvullende kennis nodig. Deze kennis wordt niet gedekt door de huidige KBA licentie. Uiteindelijk dient iedereen die vanaf 2017 rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden in wil zetten daarvoor opgeleid en gecertificeerd te zijn. Op alle etiketten staat momenteel onderstaande tekst:

- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn   vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Drukregistratie op spuitmachines uitgesteld

De verplichting tot het hebben van een Drukregistratievoorziening vanaf 1-1-2019 vermeld in het Activiteitenbesluit is voor 1 jaar uitgesteld.

 

In het Hoofdlijnenaccoord Gewasbescherming Open Teelten is 2019 genoemd als jaar van uitproberen. In het HOGT is opgenomen welke machines een drukregistratievoorziening (DRV) moeten hebben. Op dit moment geldt het voor spuiten zonder aanvullende driftreducerende techniek die gebruik maken van doppen die bij een spuitdruk tussen de 2 en 3 bar driftreducerend zijn en ook alle spuiten met lucht/vloeistof mengdoppen. Als alternatief voor een DRV kunnen mensen kiezen voor een dubbele teeltvrije zone, dit is voor bijvoorbeeld aardappelen 1.5 m en wordt dan 3 m.

 

Binnenkort zal op de site van Helpdesk water de nieuwe DRT- en DRD-lijst verschijnen, zodra dit het geval is kunt u deze ook vinden op onze site

 

Onkruidgevoeligheidstabel

In deze tabel is van enkele stoffen de gevoeligheid van een hele reeks onkruiden aangegeven. Daar niet van alle stoffen alles bekend is zijn er links en rechts nog enkele lege vakken. Mochten er mensen zijn die daar een antwoord op hebben kunnen ze via de contact pagina dit kenbaar maken. De tabel is te vinden onder Downloads of door hier te klikken.