Laatste nieuws

Drukregistratie op spuitmachines uitgesteld

De in de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit verplichting voor een drukregistratievoorziening op alle veldspuiten is twee jaar uitgesteld.

Op vragen vanuit de Tweede Kamer heeft staatsecretaris Dijksma geantwoord dat de voorgenomen verplichting voor de aanwezigheid van een drukregistratievoorziening op alle veldspuiten per 1 januari 2017 uitgesteld wordt tot 1 januari 2019.

De bedoeling is dat voor 1 januari 2018 door het ministerie van I&M in samenwerking met zowel de gebruikers, fabrikanten en controle instanties een robust systeem van driftarme doppen en - technieken te ontwerpen wat landbouwkundig goed te gebruiken is, eenvoudig te produceren is en wat op een logische manier wordt gebruikt.

Klik hier voor het antwoord van de Staatsecretaris. ( pag. 10)

NVWA inspecteert gewasbescherming open teelt

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2017 circa 450 inspecties uitvoeren bij telers die boomkwekerijgewassen, vaste planten of bloemisterijgewassen telen in de openlucht. 

 

Bij de inspecties kijken inspecteurs of de telers zich houden aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, meldt de NVWA.

Met de inspecties wil de NVWA de naleving in deze sector verbeteren. Ongeveer 15 procent van de telers wordt in 2017 geïnspecteerd.
loep

Controles

Inspecteurs van de NVWA voeren fysieke en administratieve controles uit. Daarnaast kunnen zij ook monsters nemen van het gewas, de grond of het product. Tijdens inspecties wordt gekeken naar:

• Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (opvolgen wettelijk gebruiksvoorschrift en zorgvuldig gebruik);
• De voorraad gewasbeschermingsmiddelen;
• Bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie);
• Administratieve verplichtingen (spuitregistratie en de gewasbeschermingsmonitor);
• De spuittechniek (spuitapparatuur en –doppen)teeltvrije zones.

Gebruiksvoorschriften

De NVWA voert in 2017 ook gerichte inspecties uit om te kijken of telers zich houden aan specifieke gebruiksvoorschriften. Bijvoorbeeld het verbod om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op percelen langs het oppervlaktewater en het verbod om andere middelen te gebruiken tijdens de bloei van het gewas. 


In de eerste maanden van 2017 richten inspecties zich op de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in teeltseizoen 2016. Tijdens de inspecties die vanaf mei 2017 gehouden worden kijken inspecteurs naar het lopende teeltseizoen. Hierbij kunnen ook gewasmonsters genomen worden die in het laboratorium worden onderzocht op de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen.

Onkruidgevoeligheidstabel

In deze tabel is van enkele stoffen de gevoeligheid van een hele reeks onkruiden aangegeven. Daar niet van alle stoffen alles bekend is zijn er links en rechts nog enkele lege vakken. Mochten er mensen zijn die daar een antwoord op hebben kunnen ze via de contact pagina dit kenbaar maken. De tabel is te vinden onder Downloads of door hier te klikken.

Gebruikswijzer meststoffen 2016

Het gebruik van drijfmest en andere meststoffen is aan veel regels gebonden. Ieder jaar is het weer een gepuzzel om aan alle wetgeving te voldoen. Cumela Nederland heeft voor u alle regels nog eens een keer op een rijtje gezet. Hier kunt u de gebruikswijzer voor 2016 downloaden