Laatste nieuws

Driftarme doppen lijst

Vanaf 15 december is er een nieuw systeem in werking getreden wat betreft de drifreductie. Er is een DRT- lijst (Drift Reducerende Technieken) en een DRD-lijst (Drift Reducerende Doppen). Om te kijken of je voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit danwel het etiket (het zwaarste telt) kijk je in eerste instantie naar de DRT-lijst om te kijken onder welke techniek jouw spuit valt. In deze lijst wordt aangegeven met welke dop de techniek gespoten moet worden en deze kun je dan vinden in de DRD-lijst. 

 

klik hier voor de desbetreffende lijsten.

 

drt-lijst_2018-12-18_1.pdf

drd-lijst_2018-12-18_1.pdf