Laatste nieuws

Bijenposter

Zoals iedereen de laatste tijd heeft kunnen lezen is er veel gesproken en geschreven over de bijensterfte. Het heeft de volle aandacht van de media en dus ook van de politiek. Door het Ctgb zijn verschillende middelen herbeoordeeld en daar waar nodig is de toelating dan wel het etiket aangepast. Om toch te voorkomen dat er fouten worden gemaakt tijdens het gebruik van deze middelen is er een poster uitgebracht. Ons advies is om deze uit te printen en op een strategische plek op te hangen in uw bedrijf, zodat iedereen die werkt met GBM op de hoogte is van de afspraken die er gemaakt zijn tussen LTO, Nefyto(fabrikanten)en Agrodis (de handel). De poster is hier te downloaden.