Laatste nieuws

Keuring verplicht voor alle toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen

De spuitkeuring kennen we in Nederland ruim 25 jaar. Iedere 3 jaar dienen veldspuiten en boomgaardspuiten ter keuring worden aangeboden. Binnen Europa is afgesproken dat iedere lidstaat voor 2016 een keuringsstelsel opzet voor spuitapparatuur. Dit is vastgelegd in de richtlijn Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsapparatuur. Tot zover niets nieuws. Wat wel nieuw is dat de keuringsverplichting is uitgebreid naar alle professioneel gebruikte apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
alt
Apparatuur waarvoor de verplichte keuring nieuw is dient voor eind 2016 minimaal eenmaal gekeurd te zijn. De verplichting geldt  ook voor apparatuur gebruikt in glastuinbouw en sectoren buiten de land- en tuinbouw (dus ook gemeenten en golfbanen).
 
Apparatuur waarvoor nu ook een verplichte 3-jaarlijkse keuring geldt:
• Alle typen motorvatspuiten voor zowel buiten- als binnentoepassing
• Grondontsmettingsapparatuur;
• Rijen- of strokenspuiten (incl. op zaai- of pootmachines gebouwde apparatuur) met een werkbreedte groter dan 3 meter;
• Doseerapparatuur waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden meegegeven aan gietwater;
• Laagvolume spuitapparatuur (Pulsfog en LVM). Hiervoor geldt echter een afwijkende keuringsfrequentie van eens in de 6 jaar. Laagvolume apparatuur waarbij de nozzle het belangrijkste onderdeel is dat aan slijtage onderhevig is, is vrijgesteld van de keuringsplicht mits de nozzle niet ouder is dan 3 jaar.
 
Vrijgesteld van de keuringsplicht zijn:
 
• Handgedragen apparatuur;
• Zwavelverdampers;
• Zaaizaadbehandelingsapparatuur;
• Granulaat strooiers en poederapparatuur;
• Onkruidstrijkers;
• Dompelapparatuur;
• Staminjectie-apparatuur en smartfresh toepassingen.
 
Overgangsregeling
Om een soepele introductie van de keuringen voor apparatuur waarvoor de keuring eerder niet verplicht was te waarborgen geldt de volgende regeling:
- Apparatuur ouder dan bouwjaar 1996 of onbekend bouwjaar moet voor 31 december 2014 gekeurd zijn.
- Apparatuur van bouwjaar 1996 t/m 2000 moet voor 31 december 2015 gekeurd zijn.
- Apparatuur van bouwjaar 2001 t/m 25 november 2013 moet voor 26 november 2016 gekeurd zijn.
- Nieuwere apparatuur (vanaf factuurdatum 26 november 2013) moet binnen 3 jaar na factuurdatum zijn gekeurd.
 
Keuring via SKL
De keuring wordt uitgevoerd door bedrijven die hiervoor erkend zijn door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL).  Een overzicht van alle SKL erkende keuringstations voor de verschillende typen spuitmachines is te vinden op www.sklkeuring.nl. Goed onderhouden en goed afgestelde spuitapparatuur is van belang voor een duurzame gewasbescherming waarbij gewasbeschermingsmiddelen effectief en efficiënt worden ingezet. Om de kwaliteit van de toepassingsapparatuur te garanderen is een periodieke keuring van de machines en installaties een belangrijk aspect.
 
 

Bron: Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw