Laatste nieuws

Knaagdierenbestrijding

 

rat

Agrarïers die rodenticiden toepassen op hun eigen bedrijf waren voorheen vrijgesteld van het hebben van een licentie. Vanaf 1 juli 2015 is het verplicht om in het bezit te zijn van een KBA licentie. Terwijl agrarïers werden opgeleid voor het mogen toepassen van rodenticiden, voerde het CTGB een herbeoordeling uit van alle rodenticiden.

Bij deze beoordeling werd een onacceptabel risico vastgesteld voor het gebruik van rodenticiden rondom gebouwen (doorvergiftiging). Om die risico’s zoveel mogelijk te beperken werden extra opleidingseisen gesteld aan het kunnen en mogen toepassen van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. 

Toepassing binnen de muren van een gebouw

Voor het gebruik van rodenticiden binnen de muren van een gebouw is vanaf 1 juli 2015 een KBA licentie voldoende. Dit is te zien aan een aparte vermelding op uw licentie pas. Deze KBA licentie is in de plaats gekomen van de voormalige vrijstelling voor agrarïers.

Toepassing om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor het gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen is aanvullende kennis nodig. Deze kennis wordt niet gedekt door de huidige KBA licentie. Uiteindelijk dient iedereen die vanaf 2017 rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden in wil zetten daarvoor opgeleid en gecertificeerd te zijn. Op alle etiketten staat momenteel onderstaande tekst:

- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn   vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.