Meststoffen

Meststoffen van o.a. Triferto, K&S, Timac en nog vele anderen. Zowel in klein als in bulk verpakking.

Bij meststoffen is het net zoals bij gewasbescherming “het juiste product op het juiste moment”.
Door regelmatig overleg met andere meststofspecialisten kunnen we u hier ook een gepast advies geven voor uw gewassen, tuin of gazon.

We zien de laatste jaren door het dalen van de bemestinghoeveelheid steeds meer ziektes en belagers op onze gewassen afkomen. Vaak is dit door speciale meststoffen te beperken, maar dan moet die wel bestaan uit de juiste elementen, zowel de basis- als de specifieke elementen als Bo, Cu, Co, Mg, Mn, S, Zn en de juiste hoeveelheden.

Wij kunnen een grondmonster voor u nemen en dit laten onderzoeken door een gecertificeerd Laboratorium.  Ook blad-, mest-, en watermonsters kunnen door ons, of uzelf worden genomen  en worden onderzocht. U ontvangt daarna een, voor de bij u geldende situatie, advies op maat.