Zaaizaad

We leveren zaaizaad van verschillende leveranciers van maïs ( Pioneer, KWS e.a.), graan, gras en groenbemesters.

Zaaizaden zijn er voor verschillende doeleinden met de verschillende uitgangspunten. De vraag welk zaaizaad het beste is, geeft dus vaak voor iedereen een andere oplossing. Om de mogelijkheid te hebben om uit alle beschikbare rassen de beste te kiezen zijn wij niet verbonden aan een of andere zaadfirma. Ook uw eigen ervaring met bepaalde rassen vinden wij een zeer belangrijke factor in deze, al is niet elk perceel en elk jaar met elkaar te vergelijken.

Wij willen u graag bijstaan in deze keuze en mocht u uw keuze reeds gemaakt hebben in overleg met andere specialisten deze respecteren.

Op het gebied van groenbemesters volgen we de rassen nauwlettend in hun resistenties tegen aaltjes en/of andere pathogenen. De laatste jaren zijn er steeds meer schimmels die uw oogst kunnen doen mislukken. Naast het resistentie gebeuren moet de bemestingswerking van de groenbemesters niet uit het oog worden verloren.