Downloads algemeen

Op deze pagina zult u regelmatig lijsten tegen komen, die u kunt gebruiken voor uw administratie of bedrijfsvoering. Vanaf 2011 vond u hier de lijst van toegelaten middelen van het Ctgb. Door een wijziging bij het Ctgb wordt de lijst niet meer gepubliceerd en kunt u vanaf 2015 rechtstreeks op de site van het Ctgb uw voorraad controleren door te klikken op Toegelaten middelen, hier vind u ook de etiketten van de middelen.

Ook de lijst van driftarme Technieken en Doppen van de TCT kunt u hier downloaden of bekijken om te zien of uw spuit nog aan de juiste eisen voldoet wat betreft de driftreductie klasse. Kijk eerst in de lijst van DRT en daarna in de DRD lijst om te zien of uw aan de wettelijke eisen voldoet.

Nieuw is hier het 10 punten plan. Het is verstandig deze punten eens door te lezen en te kijken of er binnen uw organisatie verbeteringen aan te brengen zijn naar aanleiding van een van deze punten. U kunt het ook uitprinten en ophangen bij de GBM kast zodat iedereen er telkens aan herinnerd wordt.

Op dit moment is er ook een lijst in een excell-bestand waar u de onkruidgevoeligheid voor enkele middelen kunt bekijken, Deze lijst is niet volledig daar er niet voor alle middelen de gegevens bekend zijn.

Ondanks alle zorgvuldigheid onzerzijds kunnen aan deze lijsten geen rechten worden ontleend.

Nieuw is de handleiding voor het aanleggen van verharding om deze zo duurzaam mogelijk te kunnen onderhouden. Tevens documentatie over pesticide vrij ontwerp.